Changsha Kiloview Electronics Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $27,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
FCC FCC Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. HDMI&VGA HD Video Encoder, E2,G2,M2,E2(NDI) 2015-09-16 ~
FCC FCC Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. DC200, DC220, DC230, D300 SDI HDMI/VGA video decoder 2015-09-29 ~
CE CE Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. DC200,DC220,DC230,D300 SDI HDMI/VGA video decoder 2015-09-29 ~
CE CE Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. EC201,E1,E2,G1,G2,M2,P1,P2,E1(NDI),E2(NDI),N1,N2 HDMI&VGA HD video encoder 2015-09-29 ~
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
A system of HD video handling and conference platform that based on cloud calculation ZL201120507951.X A system of HD video handling and conference platform that based on cloud calculation UTILITY_MODEL 2013-01-03 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
HDMI 30560 HDMI Consumer Electronics>>Home Audio, Video & Accessories>>Other Audio & Video Equipments 2019-03-07 ~ 2020-03-07 Đã xác minh
KILOVIEW 9487322 KILOVIEW Consumer Electronics>>Home Audio, Video & Accessories>>Other Audio & Video Equipments 2012-06-28 ~ 2022-06-27 Đã xác minh
logo 9487276 logo 2014-07-07 ~ 2024-07-06

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 11 - 20 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này