Changsha Kiloview Electronics Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $37,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: BIRTV 2019
  Ngày tham dự: 2019 .8
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: The 28th Beijing International Radio, Film and Television Exhibition (BIRTV2019) with the theme of "Innovation Drives and Building a New Media and New Ecology" was held at the China International Exhi
  Tên triển lãm thương mại: IBC 2019
  Ngày tham dự: 2019 .8
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: NL
  Giới thiệu: IBC2019 is an annual trade show, held in September at the RAI Exhibition and Convention Centre in Amsterdam, the Netherlands.
  Tên triển lãm thương mại: NAB 2019
  Ngày tham dự: 2019 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: US
  Giới thiệu: NAB is an annual trade show produced by the National Association of Broadcasters. It takes place in April, and has been held since 1991 at the Las Vegas Convention Center in Las Vegas, Nevada.
  Tên triển lãm thương mại: CCBN 2019
  Ngày tham dự: 2019 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: The 27th China International Broadcasting and Television Information Network Exhibition (CCBN2019) with the theme of "Converging Leading Vision Wisdom to Connect with the Future" officially opened at
  Tên triển lãm thương mại: Hunan Public Security Products and Technology Exposition
  Ngày tham dự: 2014 .5
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: This exposition has been held successfully for 14 times, and it is also the high standard, large scale and the most authorities industry exposition in Hunan public security system.
Gửi email cho nhà cung cấp này